Rozpoczęcie realizacji projektu pn.- „Uhonorowanie pamięci Stefana Antoniego Kątskiego (1898-1978), artysty-malarza, tworzącego na emigracji w Kanadzie”

Rozpoczęcie realizacji projektu –

„Uhonorowanie pamięci Stefana Antoniego Kątskiego (1898-1978), artysty-malarza, tworzącego na emigracji w Kanadzie”

stefan-katski

         

 

          W dniu 1 lutego br. na posiedzeniu Zarządu Związku Rodu Kątskich podjęto jednogłośnie uchwałę o rozpoczęciu realizacji projektu pod nazwą „Uhonorowanie pamięci Stefana Antoniego Kątskiego (1898-1978), artysty-malarza, tworzącego na emigracji w Kanadzie”.

          Dziś, w dniu 3 lutego br. w Urzędzie Miasta Sanoka, przedstawiciele  Zarządu ZRK spotkali się z Burmistrzem Tadeuszem Pióro. W trakcie spotkania Prezes Zarządu ZRK Albert Kątski zwrócił się do Burmistrza z pisemną prośbą o objęcie patronatem honorowym projektu upamiętnienia postaci Stefana A. Kątskiego. Prezes A. Kątski wskazał, iż  wsparcie Pana Burmistrza poprzez objęcie patronatem honorowym przedmiotowego projektu, będzie wielkim zaszczytem oraz moralnym wsparciem, jak również drogowskazem dla działań Związku  w realizacji tego zamierzeniaPrezes Zarządu ZRK wskazał również, iż realizowany projekt, pozwoli wielu mieszkańcom Sanoka, zarówno tym starszym, jaki młodym ludziom, poznać i przybliżyć tę piękną, szlachetną i niezwykle skromną postać, naszego rodaka i artysty-malarza rodem z Sanoka, który całym swoim życiem najpierw jako oficer Legionów Piłsudskiego, później jako oficer WP w wojnie z Bolszewicką Rosją w roku 1920, w wojnie obronnej w 1939 roku, oficer PSZ na Zachodzie w latach 1940-1948 jako archiwista i  konserwator w Archiwum i Muzeum PSZ na Zachodzie w Gask House (Perthshire, Wielka Brytania) , a następnie swoją działalnością artystyczną na emigracji w Kanadzie, ukazał wielkie oddanie i przywiązanie do Ojczyzny oraz nadrzędne wartości Polaka.

          Pan Burmistrz Pióro, pozytywnie przychylając się do złożonej prośby Związku,  przyjął  z wielką satysfakcją inicjatywę Związku, przywołania do pamięci postać Sanoczanina – artysty Stefana Antoniego Kątskiego. Jednocześnie zobowiązał się do udzielenia nie tylko wsparcia patronackiego, ale wszelkiej pomocy, w tym również finansowej, niezbędnej do realizacji tego projektu, życząc jednocześnie organizatorom pomyślnej realizacji zaplanowanych zamierzeń. Na zakończenie spotkania przedstawiciele ZRK wyrazili wielkie podziękowanie Burmistrzowi z przychylenie się do złożonej wcześniej prośby.

         Pragnę wspomnieć, że w dniach 10 i 31 stycznia br. przedstawicielka Zarządu ZRK Barbara Ćwik-Kątska wraz z Robertem Antoniem CH ZRK odbyli spotkania z dyrektorem Muzeum Historycznego w Sanoku,  Wiesławem Banachem, podczas których omawiano możliwości organizacji wspólnie z Muzeum Historycznym w Sanoku, sesji poznawczej mającej na celu przybliżenie mieszkańcom Sanoka oraz zaproszonym gościom, postać artysty Stefana A. Kątskiego.

        Po wyrażeniu przez dyr. W.  Banacha zgody, wyznaczono termin sesji na dzień 25 kwietnia br., która odbędzie się na Zamku Królewskim –  Muzeum Historycznym w Sanoku. Już dziś wiadomo, iż w wyniku czynionych  starań i zaproszenia przez  R. Antonia z ZRK,  głównym prelegentem będzie gość specjalny sesji, ekspert od artystów tworzących na kontynencie północno-amerykańskim, w szczególności w Kanadzie, Pani dr Katarzyna Szrodt z Montrealu (Kanada), w latach 2005-2009 kuratorka i dyrektor Muzeum Wychodźstwa Polskiego w Warszawie,  która wystąpi z prelekcją o Stefanie Kątskim zatytułowaną  – „Stefan Kątski w kolekcjach montrealskich. Twórczość artystyczna na emigracji. Relacje osób znających artystę” . Prelekcję wzbogaci prezentacja obszernych materiałów ikonograficznych zebranych przez prelegentkę, w ciągu 25 letniej pracy badawczej nad  twórczością artystów polskich w Kanadzie.

Poniżej przedstawiam ramówkę do przedmiotowego projektu pn.

„Uhonorowanie pamięci Stefana Antoniego Kątskiego (1898-1978), artysty-malarza, tworzącego na emigracji w Kanadzie”

 Inicjator projektu: Związek Rodu Kątskich, Sanok

Patronat Honorowy: Burmistrz Miasta Sanoka

Realizatorzy projektu:  Związek Rodu Kątskich, Sanok, Urząd Miasta Sanoka, Muzeum Historyczne w Sanoku

Środki finansowania projektu: środki własne ZRK, środki pomocowe instytucji samorządowych, sponsorzy

Opis działań w ramach projektu:

        1. Muzeum Historyczne w Sanoku – 25 kwietnia 2017- sesja poświęcona twórczości artystycznej Stefana Antoniego Kątskiego:

        – biografia  Stefana A. Kątskiego – prelegent Robert Antoń, Sanok

        – „Stefan Kątski -Kanadyjski Portret Artysty”. Relacje osób znających artystę, prezentacja bogatej ikonografii   – prelegent dr Katarzyna Szrodt,  Montreal/Kanada

         – panel dyskusyjny

     2. Wmurowanie tablicy pamiątkowej poświęconej artyście – Sanok, wrzesień/październik 2017

     3. Redakcja hasła – Stefan Kątski -, umieszczenie  go na portalu internetowym Wikipedia, kwiecień 2017

     4. Nazwanie jednej z nowych ulic Sanoka imieniem artysty – realizacja 2017-2018

    5. Publikacja zgromadzonych materiałów – realizacja Muzeum Historyczne w Sanoku  2017

Cel projektu: przybliżenie, upamiętnienie postaci artysty,  oddanie hołdu.

Miejsce realizacji projektu: Sanok

Podsumowanie projektu: 2018

Przygotował: R. Antoń

 

© Materiał chroniony prawem autorskim.

Kopiowanie i wykorzystywanie treści opublikowanych na stronie www.katski.pl – zabronione.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą autora lub wydawcy.

© 2016-17 | All Rights Reserved| Powered by Związek Rodu Kątskich