KRS

________________________________________________________________________

Stowarzyszenie „Łucznicy Sanoka”

Adres siedziby stowarzyszenia: 38-500 Sanok, ul. Traugutta 17a/41

Pozycja KRS w rejestrze stowarzyszeń: 0000658078

Nip 6871963199 Regon 366323219

NR Konta: 97 8642 1184 2018 0049 4926 0001

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 12.01.2017

Sposób reprezentacji: dwóch członków zarządu łącznie w tym: prezes i skarbnik lub dwóch upoważnionych członków zarządu

________________________________________________________________________